ἐξομολογεῖσθε

ἐξομολογεῖσθε
ἐξομολογέομαι
confess
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
ἐξομολογέομαι
confess
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
ἐξομολογέομαι
confess
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
ἐξομολογέομαι
confess
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
ἐξομολογέομαι
confess
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
ἐξομολογέομαι
confess
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
ἐξομολογέομαι
confess
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)
ἐξομολογέομαι
confess
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Грех — У этого термина существуют и другие значения, см. Грех (значения) …   Википедия

  • εξομολογώ — (AM ἐξομολογῶ, έω) [εξομολόγος] Ι. ακούω την εξομολόγηση, την αποκάλυψη τών αμαρτημάτων κάποιου ΙΙ. μέσ. εξομολογούμαι (AM ἐξομολογοῡμαι, έομαι) 1. ομολογώ τα αμαρτήματά μου στον πνευματικό για να συγχωρηθούν 2. ομολογώ, αποκαλύπτω νεοελλ.… …   Dictionary of Greek

  • АЛЛАГМА — [греч. ἄλλαγμα перемена, изменение, смена], термин визант. муз. творчества, к рый используется для указания на изменение мелодии песнопения в пределах одного гласа или с переходом в др. глас. Это изменение обозначает развитие мелодии, притом… …   Православная энциклопедия

  • «БОГ ГОСПОДЬ» — [греч. Θεὸς Κύριος], песнопение утрени и молебна, состоящее из стихов Пс 117 (основной стих: 27a+26a; 4 дополнительных: 1, 11, 17, 22+23). В чинопоследовании утрени по палестинскому Часослову, к рый используется Студийским и Иерусалимским… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”